Remembering Victims of Srebrenica

Komemoracija Srebrenickim Zrtvama

Na inicijativu Bosnia Solidarity Campaign i njene aktivistkinje gospodje Bronween Handyside i BHCUK Victoria 10. jula 2010. godine u Londonu je odrzana komemoracija Srebrenice.