Meho Jakupovic - Sjećanja na Donju Mahalu

Donja Mahala

Srce moje sad u Bosni kuca
u avliji pod jabukom starom
uz mahalu pogled ravno puca
završava sa bijelom
munarom.

Opet gledam drage mi pejzaže kuće naše i ljude mi znane.

Polagano sve se opet slaže
svi puteljci, sokaci i strane.

Pa se sjetim pijetlova i zora
umivanja sa bunarskom
vodom malih kuća, još manjih prozora i maštanja pod nebeskim svodom.

I usnula mahala se budi
prva kahva miriše sokakom
miješaju se glasovi i ljudi
svako kreće za svojom nafakom.

I opet se sve stiša lagano
tek poneki odjek u daljini
za mnoge je isuviše rano
da se bude u tihoj dolini.